หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ ครั้งที่ 1
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-05 14:58:59

30 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวกาญจน สังชุม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา