หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-11-14 10:07:24

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้คัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความพฤติเรียบร้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์และช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31