หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู สาขาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนเธียร์ประสิทธิ์ศาสตร์
ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู สาขาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนเธียร์ประสิทธิ์ศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-05-15 14:07:32


วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนเธียร์ประสิทธิ์ศาสตร์