หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ ทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
คณะครุศาสตร์ ทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-07-13 14:04:12

ฝ่ายอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำความสะอาดอาคารและห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา