หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรในงาน กิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2019
คณะครุศาสตร์ ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรในงาน กิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-10-21 11:24:14

วันที่ 9 กันยายน 2562 อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมองรางวัลและเกียรติบัตรในกิจกรรม งาน SSRU KM SHARE & LEARN 2019 แบ่งปันความรู้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม จากรองศาสตราจารย์ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา