หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ ประชุมระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
คณะครุศาสตร์ ประชุมระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-12-17 14:50:28

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ ประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ณ ห้องประชุมกรรณาภรณ์ สำนักงานคณบดีชั้น 3 คณะครุศาสตร์