หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงาน Gen-Ed Releases 2023 การเปิดตัว การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และ FlexSpace (New Learning Platform )
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงาน Gen-Ed Releases 2023 การเปิดตัว การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และ FlexSpace (New Learning Platform )

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-05-15 14:11:27


เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล ชูช่วย เข้าร่วมงาน Gen-Ed  Releases 2023 การเปิดตัว การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และ FlexSpace (New Learning Platform ) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และทั้งนี้ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Gen-Ed and the Changing World” ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดย สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา