หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ว อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม
ผศ.ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ว อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-10 10:35:11


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ว อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม