หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์มาลัย ประดับศรี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
อาจารย์มาลัย ประดับศรี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-05-11 15:31:31


อาจารย์มาลัย ประดับศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคเรียนการศึกษา 1/2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร และบุคลากรกทางการศึกษาให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างดี ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร