หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ นิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตโรงเรียนในเขตนครปฐม
ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ นิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตโรงเรียนในเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-08-15 11:38:08


วันที่ 10 สิงหาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตโรงเรียนในเขตนครปฐม ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง โรงเรียนสามพรานวิทยา และโรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม


ถ่ายภาพ: ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง

รายงาน: พีรพล เชื่อมแก้ว