หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลประพันธ์ประชันอ่าน ระดับอุดมศึกษา ในงานศึกศาสตร์ ศิลป์ 2 ทศวรรษคณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลประพันธ์ประชันอ่าน ระดับอุดมศึกษา ในงานศึกศาสตร์ ศิลป์ 2 ทศวรรษคณะศิลปศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-04-02 15:16:18


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติพงศ์ กิตสมพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย นางสาวเพ็ชราการ แก้วพิทักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย นายณัฏฐกร ศรีพระจันทร์ และนายเสกสันต์ จันทร์เพ็ญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประพันธ์ประชันอ่าน ระดับอุดมศึกษา ในงานศึกศาสตร์ ศิลป์ 2 ทศวรรษคณะศิลปศาสตร์ โดยมีอาจารย์เบญจพร ไพรศร เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม