หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565
ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-06-13 12:23:57


ในวันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 11.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพันธ์วดี ไวยรูป ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐกา สุทธิธนกูล และบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์ฯ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา