หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดประชุมฝ่ายวิชาการ เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายและเตรียมการแปลเอกสารหลักสูตร
ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดประชุมฝ่ายวิชาการ เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายและเตรียมการแปลเอกสารหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-11-12 15:57:38

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมฝ่ายวิชาการเพื่อติดตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายและเตรียมการแปลเอกสารหลักสูตรภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์