หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นายวัฒนชัย ภูมิอินทร์ นักศึกษาสาขาวิขาภาษาอังกฤษ ชั่นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ ณ National Pingtung University, Taiwan ได้สะท้อนประสบการณ์จากการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการฯ
นายวัฒนชัย ภูมิอินทร์ นักศึกษาสาขาวิขาภาษาอังกฤษ ชั่นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ ณ National Pingtung University, Taiwan ได้สะท้อนประสบการณ์จากการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-05-15 14:18:15


นายวัฒนชัย ภูมิอินทร์ นักศึกษาสาขาวิขาภาษาอังกฤษ ชั่นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ ณ National Pingtung University, Taiwan ได้สะท้อนประสบการณ์จากการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการฯ