หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นางสาวฐิติรัตน์ ฉัตร์มงคล คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2562
นางสาวฐิติรัตน์ ฉัตร์มงคล คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-11-14 10:27:48

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ฉัตร์มงคล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา