หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพและผู้ใช้บัณฑิต
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพและผู้ใช้บัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-11-14 10:33:19

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานจัดโครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อพัฒนาความร่วมมือกระบวนการผลิตครูวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และความร่วมมือเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา