หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
คณะครุศาสตร์ จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-11-14 10:48:07

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ จัดประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 3 คณะครุศาสตร์