หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ ยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ ยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-13 10:26:03


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมวัดแววความเป็นครู : กิจกรรมเสริมความเป็นครู STEM ประเด็นปัญหาชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร  พงศ์เพลินพิศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยพล จันทร์ฝอย เป็นวิทยากรในการอบรม