หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ รร.บ้านทับจาก จ.ระนอง
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ รร.บ้านทับจาก จ.ระนอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-13 11:03:31


วันที่ 12 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและคณาจารย์ของคณะฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สพฐ. ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ณ โรงเรียนบ้านทับจาก จ.ระนอง