หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ธิดาดาว เดชศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนักศึกษาชั้นปีที่ 5
อาจารย์ธิดาดาว เดชศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้นิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนักศึกษาชั้นปีที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-13 11:12:37


วันที่ 11-12  มกราคม 2566 อาจารย์ธิดาดาว เดชศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม และโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม