หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ ประชุมระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
คณะครุศาสตร์ ประชุมระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-01-14 16:12:32

วันที่ 13 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ ประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกรรณาภรณ์ สำนักงานคณบดีชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา