หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนศึกษานารี
ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนศึกษานารี

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-30 10:11:03


วันที่ 13 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนศึกษานารี