หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณดีและรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทบทวนการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณดีและรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทบทวนการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-30 10:13:46


วันที่ 13 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ คณบดี และอาจารย์ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมชี้แจงทบทวนการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ใหม่) รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting