หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "ภาษาไทยในงานสารบรรณ"
"ภาษาไทยในงานสารบรรณ"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-12-19 09:38:34

อาจารย์ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "ภาษาไทยในงานสารบรรณ" ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมกิจจาทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร