หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นางสาวรุ่งทิวา หน่อสกูล นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบ ระดับมหาวิทยาลัย จาก มูลนิธิ Hope Academy
นางสาวรุ่งทิวา หน่อสกูล นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบ ระดับมหาวิทยาลัย จาก มูลนิธิ Hope Academy

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-10-15 11:24:29

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวรุ่งทิวา หน่อสกูล นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบ ระดับมหาวิทยาลัย จาก มูลนิธิ Hope Academy  ณ  Khonkaen international convention and exhibition center จังหวัด ขอนแก่น