หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-12-17 13:39:02


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน