หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อ.เมือง จ.ระนอง ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 นำทีมโดย ผู้ช่วยศา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อ.เมือง จ.ระนอง ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 นำทีมโดย ผู้ช่วยศา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-12-19 10:00:08

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อ.เมือง จ.ระนอง ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ และ Dr.Kian F. Harandi