หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และ รองนายกสโมสรนักศึกษา เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์สงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และ รองนายกสโมสรนักศึกษา เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-12-19 10:18:01

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 อาจารย์สงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และ รองนายกสโมสรนักศึกษา เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5