หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ดำเนินงานบริการวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ดำเนินงานบริการวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-12-19 10:45:11

วันที่ 12-15 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ดำเนินงานบริการวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนคลองของ ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

อาจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ และคณะทำงานได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ได้แก่ อาจารย์นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง อาจารย์นุชจรีย์ จันทร์สุข และ Mr. Thomas Floer จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิด Active Learning ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ นิทาน เพลง และภาพยนต์ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้ความสำคัญของวันคริสต์มาสและกิจกรรมต่างๆที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวต่างชาติ

ทั้งนี้คณะดำเนินงานโครงการฯ ยังได้เริ่มผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนภายในโรงเรียน และนัดหมายส่งมอบและติดตามผลการใช้นวัตกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2562 คณะดำเนินงานฯ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์รัตนา ดำจีน คณะครูและนักเรียนในการอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการดำเนินการโครงการในระยะที่หนึ่งครั้งนี้