หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประกาศ > ประกาศการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ประกาศการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-04-16 11:20:47

ประกาศการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.reg.ssru.ac.th

หมายเหตุ: หากนักศึกษายังไม่ประสงค์ดำเนินการตอนนี้ สามารถมาดำเนินการพร้อมกันในวันที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการได้