หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน เข้าร่วมการประชุมกับกองนโยบายและแผน ในการประชุมชี้แจงแนวทางการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน เข้าร่วมการประชุมกับกองนโยบายและแผน ในการประชุมชี้แจงแนวทางการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-16 10:22:14

นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน เข้าร่วมการประชุมกับกองนโยบายและแผน ในการประชุมชี้แจงแนวทางการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น5