หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้ารับการอบรม “ผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ปีการศึกษา 2562
อาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้ารับการอบรม “ผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-12-17 13:43:30

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการอบรม "ผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2" ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์