หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี น.ส.รุ้งเพชร ยงคงกระพัน นักศึกษาศิษย์เก่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลจากผลงานนวัตกรรมการสื่อการจัดการเรียนการสอน ชื่อผลงาน "สื่อการจัดการเรียนการสอนส่วนประกอบของดอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี น.ส.รุ้งเพชร ยงคงกระพัน นักศึกษาศิษย์เก่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลจากผลงานนวัตกรรมการสื่อการจัดการเรียนการสอน ชื่อผลงาน "สื่อการจัดการเรียนการสอนส่วนประกอบของดอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-12-02 11:00:17


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี นางสาวรุ้งเพชร ยงคงกระพัน นักศึกษาศิษย์เก่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนบ้านหนองแต้ ที่ได้รับรางวัลจากผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเภท ON DEMAND ชื่อผลงาน "สื่อการจัดการเรียนการสอน ส่วนประกอบของดอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4" มอบโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2