หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จารย์นพ. ดร. นันทิยาน้อยจันทร์คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหารการศึกษาระดับปริญญาเอก นั้นได้ลงพื้นที่เก็บกวาดโดยรอบมหาวิทยาลัยและวัดราชาธิวาส
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จารย์นพ. ดร. นันทิยาน้อยจันทร์คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหารการศึกษาระดับปริญญาเอก นั้นได้ลงพื้นที่เก็บกวาดโดยรอบมหาวิทยาลัยและวัดราชาธิวาส

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-07 13:40:05

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จารย์นพ. ดร. นันทิยาน้อยจันทร์คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหารการศึกษาระดับปริญญาเอก นั้นได้ลงพื้นที่เก็บกวาดโดยรอบมหาวิทยาลัยและวัดราชาธิวาส