หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-07 14:04:48

คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ขึ้นรับรางวัลจากรองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ เวทีลานกิจกรรมหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา