หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งแบ่งกลุ่มระดับภูมิภาคเพื่อทบทวนความต่อเนื่องและตัวชี้วัดของโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งแบ่งกลุ่มระดับภูมิภาคเพื่อทบทวนความต่อเนื่องและตัวชี้วัดของโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-07 14:38:02

วันที่ 4 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งแบ่งกลุ่มระดับภูมิภาคเพื่อทบทวนความต่อเนื่องและตัวชี้วัดของโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มที่ 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 3 กลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มที่ 4 กลุ่มภาคตะวันตก และกลุ่มที่ 5 กลุ่มภาคใต้