หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประกาศ > ประกาศ !! เนื่องด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ประกาศ !! เนื่องด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-08-30 09:03:27

เนื่องด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยตอบแบบสอบถามดังกล่าวผ่านช่องทาง
http://bit.ly/2SCSsUT และ http://bit.ly/2KfLiCg   ภายในวันที่ 16 ก.ย.2562