หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดพิธีทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดพิธีทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-10-21 12:03:28

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีทำบุญของสาขา โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนมนัส สุดสิ้น อาจารย์สาขาวิชาศาสตร์ทั่วไปและนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ ลานบ้านครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา