หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ครุศาสตร์
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-10-21 12:08:22

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงาน นางศรารัตน์ เพิ่มญาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานคณะครุศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32