หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาไทย) หัวข้อ “ครูไทยในยุค 4.0”
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาไทย) หัวข้อ “ครูไทยในยุค 4.0”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-01-17 16:17:00

16 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาไทย) ในหัวข้อ "ครูไทยในยุค 4.0" โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน 1.นายอนุชา ขำคะจร 2.อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ปวะบุตร ณ ห้องเรียน 1137 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา