หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดโครงการวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-30 10:16:13


วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ จัดกิจกรรมงานวันครู เพื่อน้อมระลึกพระคุณครู โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงถวายภัตตาหารเพล เพื่ออนุโมทนาบุญแด่บูรพาจารย์ และฟังโอวาทจากครูอาวุโส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพประธาน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  Youtube Live และ Facebook Live