หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-07 15:05:43

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31