หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่1 " ณ ห้องประชุม 1124
อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่1 " ณ ห้องประชุม 1124

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-08 14:27:42

อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่1 " ณ ห้องประชุม 1124