หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มอบของสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มอบของสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-01-26 14:48:01

วันที่ 17 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา และอาจารย์ฐิติกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ามอบของสวัสดีปีใหม่ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน