หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายนครินทร์ ระเบียบโพธิ์ และ นางสาวนริศรา ณ พัทลุง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมมวัยได้รับรางวัล พระภัทรภักดิ์ สาขาผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ ด้านจิตอาสา พัฒนาชุมชน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายนครินทร์ ระเบียบโพธิ์ และ นางสาวนริศรา ณ พัทลุง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมมวัยได้รับรางวัล พระภัทรภักดิ์ สาขาผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ ด้านจิตอาสา พัฒนาชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-11-01 10:35:57


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายนครินทร์ ระเบียบโพธิ์ และ นางสาวนริศรา ณ พัทลุง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมมวัย ด้รับรางวัลพระภัทรภักดิ์ สาขา ผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ ด้านจิตอาสา พัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกวันแห่งการสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ”