หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมวิชาการระดับชาติ "การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2"
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-12-17 14:54:09

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2"  โดยเป็นการนำเสนอผลงานนักศึกษาทั้ง 7 สาขาวิชาของคณะฯ ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา