หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีนายมนัสนันท์ เวียงสมุทร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีนายมนัสนันท์ เวียงสมุทร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-01-06 09:58:18

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีนายมนัสนันท์ เวียงสมุทร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ด้านพัฒนาเยาวชน  ในโครงการเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) จัดโดยศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย ญี่ปุ่น