หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี นายมนัสนันท์ เวียงสมุทร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น ทูตแห่งความดี ประจำปี 2564 โดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี นายมนัสนันท์ เวียงสมุทร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น ทูตแห่งความดี ประจำปี 2564 โดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-01-06 10:03:53


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี นายมนัสนันท์ เวียงสมุทร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น "ทูตแห่งความดี" ประจำปี 2564 โดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ภายใต้โครงการ 9 เดือน 9 ทูตแห่งความดี เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน