หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อ ด้านครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์ ในโครงการค่ายแนะแนวการศึกษา “อยากเป็นครู”
ตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อ ด้านครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์ ในโครงการค่ายแนะแนวการศึกษา “อยากเป็นครู”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-30 10:19:03


เมื่อวันที่ 5-8 มกราคม 2566 ตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี นายทรงพล เอียดแจ่ม และนายฟาอิซ อารง นักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อด้านครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการจัดกิจกรรมร่วมกับนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในโครงการค่ายแนะแนวการศึกษา “อยากเป็นครู” โครงการ 16 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย