หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมฐาน งานวันเด็กให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมฐาน งานวันเด็กให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-30 10:24:41


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 นักศึกษาคณะครศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมฐานงานวันเด็กให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)